Speciale aanpak

Veel van onze leerlingen hebben in de schooltijd die achter hen ligt ervaringen opgedaan die in het heden nog belemmerend werken. Bij de Sonnewijser beginnen we opnieuw: we willen niets liever dan onze leerlingen een fijne onderwijsplek bieden. We stimuleren de leerlingen in hun groei en ontwikkeling op een manier die bij hen past en stemmen de onderwijsomgeving af op mogelijkheden en behoeften.

Veilige omgeving

Veilige omgeving

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling. Leerlingen voelen zich veilig als ze mogen zijn wie ze zijn, als ze merken dat ze meetellen en als duidelijk is wat er verwacht wordt. We bieden dan ook een ondersteunende leeromgeving met veel structuur en een sociaal-emotioneel klimaat waarin ze kunnen opbloeien.

Leren omgaan met uitdagingen

Leren omgaan met uitdagingen

Onze leerlingen hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Veel leerlingen hebben een tekort aan eigen structurerend, probleemoplossend vermogen. Voor hen is het belangrijk zichzelf te leren kennen, met beperkingen én sterke kanten. Onze medewerkers bewegen voortdurend tussen begrip en acceptatie en het stellen van grenzen. Binnen die kaders krijgen leerlingen volop kansen om te groeien.

Grenzen stellen

Grenzen stellen

Dagelijks ervaren onze leerlingen dat we ze begrijpen en accepteren zoals ze zijn. Toch stellen we ook grenzen als het nodig is. Daarbij is het van belang dat leerlingen leren deze grenzen te accepteren en hun bijkomende emoties op een passende manier te uiten.

Time-out

Hiervoor wordt de leerlingen ondersteuning geboden zoals een time-out in de achterwacht om tot rust te komen. We bespreken ook met leerling, leerkracht en eventuele andere betrokkenen wat we preventief kunnen inzetten om conflicten/escalaties in de toekomst te beperken of voorkomen.

Steun van ouders

Steun van ouders

We steunen leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling; die groei vormt de basis voor hun ontplooiing. Hierbij is de steun van ouders belangrijk. We hebben regelmatig contact met ouders, vormen een team en creëren zo rust in de leer- en leefomgeving van de jongere.

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Onze leerlingen hebben een overzichtelijke omgeving nodig om tot leren te komen. We bieden:

  • een voorspelbaar lesprogramma
  • een directe, sturende onderwijsomgeving
  • (h)erkenning, ondersteuning en begrip
  • structuur in tijd, ruimte, gedragsverwachtingen en de manier waarop we met elkaar omgaan
De Oosterwijs-manier van werken

De Oosterwijs-manier van werken

Structuur en overzicht bieden in een voorspelbare omgeving; onze manier van werken is kenmerkend voor Oosterwijs.