Samenwerkings-
partners

Als school staan we midden in de wereld: we hebben te maken met allerlei partijen die onze leerlingen ondersteunen en die eraan bijdragen dat de leerlingen groeien en ontwikkelen in hun leer- en leefomgeving. We zetten graag wat partners op een rij.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden Rivierenland (Tiel) en SWVVO3006 (Oss) zijn belangrijk voor ons. Binnen deze samenwerkingsverbanden werken we samen met scholen voor regulier en speciaal onderwijs om alle leerlingen in de regio van het samenwerkingsverband passend onderwijs te bieden. We maken afspraken over de basis- en extra ondersteuning en zorgen voor een dekkend aanbod.

Gemeentes

Gemeentes

Ook de gemeenten zijn sparringpartner voor onze scholen. We spreken regelmatig met hulpverleners in wijkteams, met jobcoaches en jongerenconsulenten om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze leerlingen passende ondersteuning ontvangen of op geschikte stage- en werkplekken belanden.

Back in the game

Back in the game

In samenwerking met de Udense rugbyclub Octopus is een aantal leerlingen van de Sonnewijser van start gegaan met het programma Back in the game. De leerlingen, die te maken hebben met motivatieproblemen, volgen acht weken lang een intensief trainingsprogramma. Er wordt gewerkt aan het groepsgevoel en aan de fysieke en geestelijke fitheid van de deelnemers.

Andere partners

Andere partners

Onze scholen werken daarnaast samen met wijkteams, huiswerkbegeleiders en coaches in het regulier onderwijs. We hebben te maken met leerplichtambtenaren, met jeugdartsen en stagebedrijven.