Na de Sonnewijser
route Vervolgonderwijs

Voor veel leerlingen is de Sonnewijser een plek om een ‘herstart’ te maken: om te oefenen, om zichzelf beter te leren kennen en zelfvertrouwen terug te winnen. We evalueren jaarlijks of de Sonnewijser nog steeds de plek is waar de leerling zich optimaal ontwikkelt. Als regulier onderwijs tot de mogelijkheden behoort, stromen leerlingen hiernaar door.

Doorstromen

Doorstromen

Het moment van doorstromen verschilt per leerling; we kijken samen naar de ontwikkeling die deze doormaakt. Doorstromen kan naar het regulier voortgezet onderwijs, eventueel met begeleiding van een coach van de Sonnewijser, of naar speciaal onderwijs, waar de leerling een havo- of vwo-diploma kan behalen.

Vervolgadvies

Vervolgadvies

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling leggen we jaarlijks de te verwachten uitstroombestemming vast en de leerroute die daar het beste bij past. De school heeft hierin een adviserende rol, ouders kiezen uiteindelijk waar zij hun kind aanmelden. Het besluit een leerling toe te laten, ligt bij de school waar de leerling wordt aangemeld.

Downloads

  • Momenteel zijn er geen items aanwezig.