Expertise

Bij stichting Oosterwijs hebben we kennis van zaken: we horen en zien onze leerlingen en weten wat voor hen werkt. We mogen onszelf dan ook best expert noemen op een aantal vlakken. Het volledige overzicht, ook van de expertises van onze collega’s in het speciaal onderwijs, vind je op de website van Oosterwijs.

Over de volgende expertise beschikken wij:

De Oosterwijs-manier van werken

De Oosterwijs-manier van werken

School speelt een belangrijke rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat geldt ook voor onze leerlingen. School is een oefenplek, de wereld in het klein. Het is de plaats waar leerlingen groeien in de omgang met anderen en waar ze leren grip te krijgen op allerlei situaties. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en kunnen zich spiegelen aan voorbeelden. Daarmee vervult Oosterwijs een belangrijke sociale functie.

Voor de leerlingen van Oosterwijs zijn nog twee factoren belangrijk: nabijheid en bescherming. Met de juiste ondersteuning en begeleiding helpen we hen negatieve ervaringen achter zich te laten en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om structuur en overzicht te bieden in een zo voorspelbaar mogelijke leeromgeving. Daarbij bieden we op allerlei manieren maatwerk.

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Ook onze samenwerking met externe partijen is ‘echt Oosterwijs’. Specialistische voorzieningen, wijkteams, regulier onderwijs, coaches en andere ketenpartners: we hebben elkaar nodig! Samen werken we aan inclusief onderwijs met oog en oor voor alle leerlingen.

Vrijblijvend contact

Mail: j.lannoye@sonnewijser.nl