Aanmelding

Ouders die overwegen hun kind aan te melden bij de Sonnewijser route Vervolgonderwijs kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op onze locatie in Oss of Tiel. Ouders zijn hierna zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind.

Zorgplicht

Zorgplicht

Na de aanmelding ligt de zorgplicht bij het bestuur van de Sonnewijser. Aanmelding leidt niet automatisch tot plaatsing. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Daarnaast onderzoeken we binnen de Sonnewijser of we de leerling passend onderwijs kunnen bieden.

Toelaatbaarheidsverklaring

De school voor basis- of voortgezet (speciaal) onderwijs vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor leerlingen voor wie de ondersteuning in het reguliere onderwijs niet voldoende is. De TLV is noodzakelijk om passend onderwijs te bieden.

Meer informatie over aanmelden bij: 

Tiel

Tiel

Voor het samenwerkingsverband Rivierenland, waaronder de locatie Tiel valt, geldt dat de basisscholen de TLV aanvragen. Dit betekent dat de Sonnewijser alleen nog TLV’s aanvraagt voor zittende leerlingen bij wie de TLV gaat verlopen of voor leerlingen die afkomstig zijn uit een andere regio en die met een andere procedure te maken hebben gehad.

Oss

Ook in Oss zijn leerlingen regelmatig al in het bezit van een TLV als er eerder sprake is geweest van extra ondersteuning en passend onderwijs. Is dit niet het geval, dan vragen we een TLV voor de leerling aan.

Aanmelden

Aanmelden

Wil je je oriënteren op de mogelijkheden voor je kind bij de Sonnewijser route Vervolgonderwijs? Of heb je een andere vraag over de aanmeldprocedure? Je kunt ons bereiken op:

Heb je een andere vraag over de aanmeldprocedure? Stel deze dan via ons contactformulier.