Een wereld van kansen bij de Sonnewijser

Welkom bij de route Vervolgonderwijs van de Sonnewijser! Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs met locaties in Oss en Tiel. We verzorgen diplomagericht onderwijs aan jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben te maken met gedragsmatige, complexe problematiek, waardoor ze binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben. Onze manier van werken is erop gericht leerlingen weer tot leren aan te zetten en vertrouwen te geven: je doet ertoe! En je doet het goed! Lees je mee hoe we samen werken aan het behalen van successen?

Kansrijk op verschillende niveaus

Kansrijk op verschillende niveaus

Bij de Sonnewijser bieden we onderwijs op verschillende niveaus: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-tl en havo. Afhankelijk van het niveau is ons onderwijs meer of minder praktijkgericht, maar altijd draait het erom onze leerlingen zo veel mogelijk kansen te bieden. We bereiden hen voor op het behalen van een diploma en de uitstroom naar een vervolgopleiding.

Onze aanpak

Onze aanpak

We ondersteunen onze leerlingen zo goed mogelijk in hun leerproces. Onze aanpak is erop gericht structuur en veiligheid te bieden in een omgeving waarin we hen écht horen en zien. We vinden het belangrijk dat ze zichzelf leren kennen en weten waar uitdagingen en kansen liggen om te groeien.

Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

In het geval van een specifieke hulpvraag rond de leerling bespreken we deze vanuit verschillende invalshoeken met de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit de locatieleider, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk deskundige en de intern begeleider. De mentor van de leerling is geen CvB-lid, maar is wel aanwezig bij het overleg.

Volledig beeld

Als de situatie erom vraagt, sluit ook een leerplichtambtenaar en/of de jeugdarts van de GGD aan. Met al deze kennis en expertises samen krijgen we een volledig beeld van de situatie en de aanpak die we moeten hanteren om tot verandering te komen.

Samenwerkingen

Samenwerkingen

We vinden het belangrijk dat onze begeleiding aansluit op de zorg- en ondersteuningsvraag van de leerling. We werken dan ook samen met onder andere samenwerkingsverbanden, wijkteams, jeugdhulpverlening, jongerenwerk en (coaches in) het regulier voortgezet onderwijs om thuis of op school passende hulp te bieden en in-, door- of uitstromen mogelijk te maken.

Locaties

De Sonnewijser is onderdeel van stichting Oosterwijs, een stichting van 6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Oosterwijs is gevestigd in Oss, Uden en Tiel. Wil je meer weten over onze locaties? Beweeg je cursor over de icoontjes voor contactinformatie.
  • Stichting Oosterwijs
  • Sterrenkijker
  • Sonnewijser, route Arbeid
  • Sonnewijser, route Vervolgonderwijs
Locaties
Sterrenkijker | Oss | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Marius de Langenstraat 4
5348 AK Oss
T. 0412-655 042
Sterrenkijker | Uden | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Aldetiendstraat 17
5402 ZC Uden
T. 0413-270 040
Sonnewijser | Tiel | route Arbeid

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Adamshof 14
4001DB Tiel
T. 0344-761 861
Sonnewijser | Oss | route Arbeid

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Gerrit van der Veenstraat 24
5348 RD Oss
T. 0412-625 544
Sonnewijser | Tiel | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Jacob Cremerstraat 1
4001 XM Tiel
T. 0344-627 042
Sonnewijser | Oss | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Staringstraat 4
5343 GH Oss
T. 0412-626 300
Oosterwijs | Oss | Stichting

Stichting

Oosterwijs

Wethouder van Eschstraat 58
5342 AT Oss
T. +31 (0)412 827 979

Lesvrije dag

  • 05 juli 2024

Zomervakantie

  • 8 juli t/m 16 augustus 2024
  • Sonnewijser route Vervolgonderwijs (Oss)

Zomervakantie

  • 15 juli t/m 23 augustus 2024
  • Sonnewijser route Vervolgonderwijs (Tiel)

Laatste nieuws